Roháč obecný (Lucanus cervus)

   Foto: Josef Kučera

je největší Evropský brouk - samci mohou s kusadly dosahovat velikosti až 9 cm, samice jsou menší s nenápadnými kusadly. Kusadla samců nejsou určena pro lov nebo obranu, ale jako zbraň v soubojích s jinými samci, které podstupují v korunách starých stromů. Samičky po páření kladou vajíčka do trouchnivějících kmenů, dutin a kořenů starých a mohutných stromů, hlavně dubů, ale i jiných druhů listnatých stromů. Z vajíček se vylíhnou larvy, jejichž vývoj trvá až 5 let a mohou dorůst velikosti až 10 cm. Larvy si zhotoví z trouchu a trusu kokon a zakuklí se.


​​

 

 

Foto: D. Prachař

Dospělce můžeme vidět od konce května přibližně do srpna, žijí tedy jen několik týdnů a po páření hynou. Roháči obecní žijí ve světlých listnatých lesích s velkými stromy. Dnes je najdeme převážně v zámeckých parcích, alejích či zahradách a na hrázích rybníků, kde vyhledávají staré odumírající stromy, jejich torza a pařezy. Tato místa připomínají svou strukturou právě kdysi běžné pastevní světlé lesy, které v naší krajině prakticky neexistují, a proto jsou vytlačeni do okolí měst a vesnic. V České republice se roháč vyskytuje především na jižní a střední Moravě a v nejteplejších částech středních, jižních a severních Čech.